Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowegoWspółpraca z biurami rachunkowymi zazwyczaj odbywa się poprzez udzielenie im pełnomocnictwa w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. Dlatego też w razie wykrycia błędów, to sam przedsiębiorca, jest osobą ponoszącą konsekwencje prawne, w postaci odsetek podatkowych lub odpowiedzialności karnoskarbowej. Warto dodać, że swoistym ubezpieczeniem przed popełnieniem błędu lub przed jego konsekwencjami, jeśli takie wystąpiły, są zarówno odpowiednie certyfikaty, jak też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Takim zabezpieczeniem są imienne certyfikaty uprawniające do prowadzenia biura rachunkowego są wydawane przez Ministra Finansów. Dokumenty te mogą zdobyć wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe lub podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz posiadają trzyletni staż zawodowy w zawodzie księgowego. W przypadku, kiedy osoba ma jedynie wykształcenie średnia oraz dwuletni staż, może ona uzyskać certyfikat poprzez zdanie państwowego egzaminu. Certyfikat jest swoistym poświadczeniem wiedzy i umiejętności posiadanych przez księgowego. Ponadto, każdy przedsiębiorca zajmujący się prowadzeniem usług polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, musi także wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest ono zabezpieczeniem przed konsekwencjami ewentualnych błędów, powstałych na skutek niewłaściwych działań biura. Z tej polisy, biuro rachunkowe, może pokryć straty, jakie poniósł przedsiębiorca. Pamiętając o tak istotnych kwestiach możemy być pewni, że uda nam się dokonać odpowiedniego wyboru. Wybór dobrego biura rachunkowego wcale nie jest prostą decyzją i wymaga dokładnego poznania rynku. Dopiero wtedy możemy mówić o wyborze najlepszego dla nas rozwiązania. Pamiętając o sprawach z tym związanych możemy będziemy mogli cieszyć się wyborem odpowiedniej osoby posiadającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu księgowego. Są to bardzo ważne sprawy, które w żaden sposób nie mogą zostać przez nas zbagatelizowane, wobec czego warto z nich właśnie zdawać sobie sprawę.