Formalności związane z zakładaniem własnej firmy

Formalności związane z zakładaniem własnej firmy

Formalności związane z zakładaniem własnej firmy

Na prowadzenie własnej firmy decyduje się w naszym kraju coraz więcej osób. Każdy, kto chce prowadzić firmę usługową lub własny sklep musi wcześniej spełnić pewne wymogi. Jak rejestruje się własną firmę?

Zdecydowana większość właścicieli małych firm, jako formę działalności wybiera jednoosobową działalność gospodarczą. Liczba formalności, które należy dopełnić jest bowiem w tym przypadku ograniczona, a i koszty, które należy ponieść nie są duże. Co musimy więc zrobić, aby założyć firmę?

Formularze

Osoby, które chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą powinny przede wszystkim udać się do urzędu miasta lub gminy, aby wypełnić formularz Centralnej Ewidencji i Informacji o Ewidencji Gospodarczej. Formularz można wypełnić także w domu, a następnie przesłać go drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą listem poleconym. W formularzu musimy wpisać kod PKD. W chwili, kiedy firma zostanie do ewidencji otrzyma ona numer NIP oraz REGON.

Wypełniając formularz o wpis do CEIDG musimy wybrać formę opodatkowania. Osoby, które chcą prowadzić firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej mogą wybrać opodatkowanie:
według zasad ogólnych – skala podatku będzie wynosiła 18 procent;
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
podatek liniowy – jego skala to 19 procent;
kartę podatkową.

Formalności

Aby dopełnić dalszych formalności musimy niezbędne jest dokonanie zgłoszenia działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Po dopełnieniu wszystkich formalności musimy podjąć decyzję, czy sprawy księgowe firmy będziemy prowadzić samodzielnie czy też zlecimy je firmie księgowej. Założenie konta firmowego to obowiązek, który należy dopełnić w chwili, kiedy kwota transakcji przekroczy wartość piętnastu tysięcy euro. Do tej kwoty możemy korzystać z konta osobistego. Jeżeli jednak już na początku działalności zdecydujemy się założyć konto firmowe, czeka nas obowiązek poinformowania o posiadaniu takiego konta ZUS-u i urzędu skarbowego.