Dlaczego warto wdrażać innowacje w firmie?

Dlaczego warto wdrażać innowacje w firmie?

Dlaczego warto wdrażać innowacje w firmie?

Przedsiębiorstwa każdej wielkości i typu mogą starać się unijne dofinansowania. Jednak od kilku lat głównym promowanym i najhojniej dofinansowanym sektorem są innowacje. Dotacje unijne na innowacje mogą stanowić bardzo ważną i znaczącą pomoc w rozwoju całego przedsiębiorstwa, dlatego też warto przemyśleć zmodernizowanie swojej produkcji i marketingu. Otwiera to przed firmą nowe, zamknięte dotąd drzwi.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem, który przewiduje dodatkowe fundusze dla rozwijających się firm. Finansuje go Europejski Fundusz Regionalny. Pieniądze przynależące do tego projektu rozdzielają różne instytucje. Jego nadrzędnym celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności badawczej, ale także umożliwienie sprawnego wdrażania wynalezionych innowacji do codziennego użytku. Pula dotacji unijnych na innowacje różni się w zależności od regionu – im mniej rozwinięty gospodarczo region, tym więcej pieniędzy na rozwój innowacyjnej firmy można otrzymać z Unii.

Więcej na stronie https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/

Kredyt na innowacje

Jedną ze szczególnych form pomocy jest kredyt na innowacje. Forma tej pomocy to premia technologiczna, czyli spłata części kredytu, zaciągniętego w jednym z banków współpracujących z Bankiem gospodarstwa Krajowego. W Polsce jest aż 17 takich banków. Ustawa dokładnie określa, co można nabyć za taką dotację, a jej kwota jest niebagatelna – nawet do 6 milionów złotych. Zależy ona oczywiście od regionu. Dotacje unijne na innowacje w formie kredytu wspomagają spłatę zaciągniętego zadłużenia.

Innowacja marketingowa, a dotycząca procesów

Aby starać się o kredyt na innowacje lub dotacje unijne na innowacje, warto najpierw poznać definicję innowacji stosowaną w tym kontekście. Wyróżnia się tutaj innowacje marketingowe, a także dotyczące procesów produkcji. Pierwsze z nich to wszelkie nowatorskie działanie w obrębie sprzedaży – nowe opakowania, strategie cenowe, reklamowe. Drugie z kolei dotyczą technologii wykorzystywanych podczas produkowania, a więc także sprzętu czy stosowanych programów.